กทม. MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับเมืองฮิกาชิคาวะ

กทม. MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับเมืองฮิกาชิคาวะ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอิจิโร มัตซึโอกะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองฮิกาชิคาวะ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ ผู้บริหารเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญ กับการร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อการพัฒนาเสริมสร้าง และสนับสนุนให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมมือกัน ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น และนำมาต่อยอด ในการเรียนหรือการทำงาน รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม และมารยาทของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้มีโอกาสเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

กทม. MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับเมืองฮิกาชิคาวะ

ในส่วนของการดำเนินความร่วมมือนั้น กรุงเทพมหานคร ยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้สอน เพื่อเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันของทั้งสองเมือง เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยขอบเขตความร่วมมือ ในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งหน่วยงานทั้งสอง จะดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

1. การส่งเสริมการศึกษา: สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองฮิกาชิคาวะ

2. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม: ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นผ่านคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายวิชาชีพต่างๆ

3. การพัฒนาด้านอาชีพ: สนับสนุนการปรับปรุง และแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อการพัฒนา

4. การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่: แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองหน่วยงานลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spathfluorminerals.com

แทงบอล

Releated