‘บิ๊กป้อม’ลงพื้นที่ กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด เร่งจัดการแผนน้ำรับมือภัยแล้ง

‘บิ๊กป้อม’ลงพื้นที่ กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด เร่งจัดการแผนน้ำรับมือภัยแล้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด และมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/2566

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการในพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อ.นามน และองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวง บ้านแมต ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการเร่งทำการขุดลอกเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำได้

จากการลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค วางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบ และเตรียมการรองรับสถานการณ์หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง โดยมอบหมายให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/2566 ให้เป็นไปตามแผน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566

‘บิ๊กป้อม’ลงพื้นที่ กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด เร่งจัดการแผนน้ำรับมือภัยแล้ง

พร้อมมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับภาคราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและมิติอื่นๆ ควบคู่กัน

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพพื้นที่ภาคอีสานโดยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาภัยแล้ง ในช่วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61-64) จ.กาฬสินธุ์ มีโครงการแหล่งน้ำเกิดขึ้นแล้วรวม 1,152 แห่ง รวมความจุเก็บกักน้ำประมาณ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เช่น โครงการฟื้นฟูหนองบึงกุย อ.กมลาไสย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบอนเขียว ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ และในปี 65 มีการดำเนินการอีก 19 โครงการ ส่วน จ.ร้อยเอ็ด ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาการพัฒนาแหล่งน้ำรวม 1,201 แห่ง ความจุ 31.05 ล้าน ลบ.ม. เช่น ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง เป็นต้น โดยมีโครงการในปี 65 อีก 55 โครงการ เช่น โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ 3 อำเภอ อาคารผันน้ำลำน้ำยังสู่บึงเกลือ อ.เสลภูมิ เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spathfluorminerals.com

แทงบอล

Releated